Twee oud-leerlingen adoptieschool Sri Lanka ronden universitaire opleiding af!

Een dezer dagen meldde een opgetogen directeur Gunarathana van onze adoptieschool ‘van der Looij Dutch School’ ons, dat twee van zijn oud-leerlingen hun universitaire studie aan de universiteit in Colombo met groot succes hadden voltooid. Het betreft twee meiden te weten Lakni Kumarasiri en Uluvitike Kariyawasam. (zie foto’s)

Uluvitike voltooide haar studie aan de faculteit geneeskunde en wil zich thans verder op dat terrein gaan verdiepen. Ze zoekt daartoe thans stageplekken en denkt daarbij ook aan Nederland. Per slot van rekening kwam vanuit dat land ook steun om haar schoolopleiding mogelijk te maken.

Lakni ging bij haar studie meer op de artistieke toer. Ze is erg kunstzinnig van aard, verwierf vee lof op dansgebied, schoolde zich als toneelproducer, nieuwslezer, choreograaf en kledingontwerper. Ze wil graag in Sri Lanka in één van die beroepen aan de slag en betitelt zichzelf als ‘een jonge en snel lerende persoon die er van houdt steeds nieuwe uitdagingen aan te gaan. We hopen en geloven dat ze haar droom kan waarmaken.

Als ‘van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka’ zijn we blij voor en trots op deze meiden. Uiteindelijk zijn zij de kansloosheid kunnen ontstijgen dankzij de financiële inbreng van onze donateurs! Dat is de voornaamste doelstelling van onze stichting. Pluim op de hoed van deze twee kanjers van meiden en ook op die van de onderwijsgevenden o.l.v. monnik Gunarathana die hen op het spoor naar dit succes gezet hebben. Mogen er nog velen volgen!!