Uitreiking stagecertificaten VMBO Maastricht 8 december 2018

Op zaterdag 8 december reikte de Sri Lankaanse ambassadeur zijne excellentie mr. Adam Sadiq samen met wethouder Mara de Graaf- van Haasen van Maastricht aan de VMBO leerlingen van VMBO Maastricht die in 2017 en 2018 hun stage liepen in Sri Lanka de stagecertificaten uit. Lees hier het uitgebreide verslag:

VMBO Maastricht ligt momenteel als gevolg van het ’examendebacle’ voortdurend negatief onder het publicitaire vergrootglas. Met name de persmedia brengen, vaak breed uitgemeten, mistoestanden op examenvlak onder de aandacht van lez

ers, kijkers en toehoorders. Die mensen moeten intussen tot de conclusie gekomen zijn dat er NIETS maar dan ook HELEMAAL NIETS op die school deugt. Dat is gelukkig niet het geval. De ‘van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka’, kan daarvan getuigen.

Als stichtingsleden hebben we dat de afgelopen 9 jaren op onze projecten in Sri Lanka zelf mogen ervaren. In die periode trok jaarlijks een groep leerlingen van VMBO Maastricht, begeleid door een leerkracht en een vaste staf van volwassen vrijwilligers, naar onze projecten in Sri Lanka om er op werkelijk unieke wijze invulling te geven aan het begrip ‘maatschappelijke stage’. Daar werd fantastisch werk afgeleverd! Je moet dan denken aan het bouwen van toiletunits, het laten metselen van een recreatieruimte ten behoeve van de meervoudig gehandicapte medemens, het creëren van een bescheiden speeltuintje voor de schoolgaande kansarme kinderen en het inrichten van een modelboerderij waar aankomende jonge agrariërs het vak kunnen leren.

Aan die stage gingen ook nog eens teambuilding activiteiten in de weekends vooraf, waarvoor leerlingen en leiding hun vrije tijd graag opofferden. Na afloop van de maatschappelijke stage kregen de deelnemende leerlingen als blijk van grote waardering vervolgens altijd een stage-certificaat uitgereikt. Door alle commotie rond het reeds eerder geciteerde examendebacle op de school, is dat laatste voor twee groepen helaas in het spreekwoordelijke water gevallen.

Als stichting vinden we dat doodjammer, want die leerlingen hebben al genoeg ellende ervaren. Reden voor ons dat op een waardige wijze alsnog trachten recht te zetten met een aansprekende uitreiking van de welverdiende certificaten.

We kregen daarbij alle medewerking van gouverneur Bovens, de gemeente Maastricht en de ambassadeur van Sri Lanka in Nederland, excellentie Adam Sadiq. De gemeente stelde voor deze bijzondere gebeurtenis op zaterdag 8 december 2018 de oude raadszaal aan de Markt beschikbaar. Daar ontrolde zich voor de ogen van een volle raadszaal een stijlvol programma dat opgeluisterd werd door dansende en zingende leerlingen van VMBO Maastricht en speeches van wethouder Mara de Graaf – van Ha

asen die bij deze gelegenheid als gastvrouw fungeerde, een vertegenwoordiger van de oudergeleding en afgevaardigden van de in Sri Lanka werkende stichtingen Senehasa en onze eigen stichting ‘van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka.” Last but not least nam de ambassadeur van Sri Lanka het woord. Hij toonde groot respect voor hetgeen Porta Mosana (thans VMBO Naastricht) in de agelopen 9 jaren in het plaatsje Baddegama in Sri Lanka voor kansloze jongeren, gehandicapten en ouderen heeft neergezet. Hij zou het doodzonde vinden als dat werk, onder leiding van de onvolprezen lerares Tiny Maas en haar fantastische begeleidingsteam niet zou worden voortgezet. Wethouder Mara de Graaf onderstreepte dat laatste en gaf te kennen haar beste krachten te geven om dit mooie stagewerk inderdaad een doorstart te laten maken. Jammer dat de in de eerste alinea genoemde en uitgenodigde persmedia nu uitblonken door hun afwezigheid! Dit was blijkbaar niet interessant (lees: negatief) genoeg!

Onze stichting bedankt in elk geval alle VMBO-ers, hun leiding en ouders heel hartelijk voor hun onbaatzuchtige inzet in het belang van die verre naasten in Sri Lanka.

De meiden en jongens die zaterdag 8 dece

mber 2018 hun stagecertificaat ontvingen, willen we toeroepen: GENIET ERVAN. Jullie hebben dit ten volle verdiend!

Tot slot wensen we allen een gezonde en fijne toekomst!