Nieuwsbulletin 20 juli 2020

Stand van Zaken projecten Sri Lanka.

Kleding- en frituurvetactie:

Deze acties verlopen als vanouds. De kledinginzamelingsactie kent zelfs een grote toename. Triest is evenwel in dat laatste verband het feit dat opkoper RD4 intussen heeft laten weten, als gevolg van de coronacrisis en de daaraan gekoppelde transport- en verhandelproblemen, de bijdrage aan onze kleding te moeten gaan halveren! Geen goede zaak voor de kansarmen in Sri Lanka die op onze financiële steun blijven rekenen. Een (extra) bijdrage voor de kansarme bevolking in Sri Lanka wordt dan ook zeer op prijs gesteld, zodat ook wij aan onze verlichtingen kunnen blijven voldoen.

Nursery van der Looij School

Tot 26 mei had  Sri Lanka een totale lockdown. Vanaf die dag zijn de bussen er weer gaan rijden. De meeste bedrijven en andere vormen van openbaar vervoer zijn nog steeds gesloten. 

De scholen zijn nog ook op slot, dus ook onze Nursery van der Looij School. De verwachting is dat er 10 augustus weer hervat gaat worden met het schoolwerk. Monnik Gunarathana laat weten dat hij zichzelf bezig heeft gehouden met het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en het opknappen van kleine mankementen. ​Hij hoopt dat de van onze stichting gevraagde financiële hulp voor de nog te verrichten renovatiewerkzaamheden en de bijkomende kosten voor het opstarten van de school op 10 augustus 2020 ontvangen mag worden. De school is namelijk verplicht mondkapjes, koortsthermometers e.d. zelf aan te schaffen. 

Robs Garden:

Deze draait nog opperbest. Met de opbrengsten van Robs Garden wordt nu ook het voedsel van de bejaarden  in Senehasa veilig gesteld. Door de lockdown is namelijk het tehuis volledig afgesloten voor iedere buitenstaander, waardoor er geen DANA (gratis voedsel) meer kan worden afgegeven door mensen van buitenaf.  Behalve manager Shantha, monnik Gunarathana, het keukenpersoneel en één verplegende mag er niemand meer op Senehasa komen!

Bembada School:

Ook op de Bembada-school ligt alles plat, inclusief de bouw van het Multifunctionele Gebouw (MPB), dat met onze toegezegde bijdrage van totaal € 12.000,-  moet verrijzen. Complicerende factor is hierbij het feit dat directeur Upali intussen gepensioneerd is en contactpersoon en onderwijzeres Kavini nu op een andere school actief is. Contact met Kavini leert echter dat beiden zich verplicht en verantwoordelijk voelen om de bouw tot een goed einde te brengen. Kavini houdt ons op de hoogte over de eventuele opheffing van de lockdown en de daaraan gekoppelde voortgang van de bouwwerkzaamheden. Zij heeft intussen de rekeningen van het schoolmelkproject 2019/2020 en de reeds verrichte bouwwerkzaamheden uit de eerste bouwfase ter bewijsvoering toegestuurd. We gaan nu afspraken maken over het weer vlot trekken van de werkzaamheden en het overmaken van het restbedrag van € 7000,-.