Coronahulp voor schoolkinderen

Vanaf 11 januari 2021 is het nieuwe schooljaar in Sri Lanka, dat van 1 januari tot 31 december loopt, (na een lange lockdown-periode in verband met Corona) weer begonnen. We hebben onze adoptieschool in Baddegama met financiële steun daarbij weer op gang geholpen. Daar bleef het echter niet bij. Monnik Piyananda, directeur van de naast onze adoptieschool gevestigde school voor voortgezet onderwijs, deed eveneens een klemmend beroep op onze stichting, om leerlingen van hulpbehoevende ouderparen de helpende hand te reiken, teneinde de meest elementaire schoolspullen voor het nieuwe schooljaar te kunnen aanschaffen. Deze ouders zijn namelijk door corona werkeloos geworden en hebben onvoldoende geld voorhanden om hun kinderen van die, door de school vereiste, schoolspullen te kunnen voorzien. Daarbij moet men denken aan de aanschaf van een schooluniform, een sporttenue, sportschoenen, schrijfschriften, pennen en een pennenetui. Geschatte totaalkosten € 25,- per schoolgaand kind voor het hele schooljaar. Dat bedrag kunnen die ouders echter nu niet ophoesten. Ze staan met de rug tegen de muur! Er is immers geen sociaal vangnet zoals in ons land om daarvoor een alternatieve oplossing te creëren. Dat ging de monnik aan het hart en daarom deed hij een beroep op onze hulp teneinde 50 uit de boot vallende leerlingen uit de brand te helpen. Als stichting vonden wij zulke geste uitstekend passen binnen onze statutair verankerde doelstelling om er te zijn voor de kansarme kinderen in de regio Baddegama. Het bleek een schot in de roos, getuige de bijgevoegde foto’s.