Verbetering schoolwatervoorziening

Corona teistert nog steeds het schoolleven in Sri Lanka. Vooralsnog zitten de scholen weer op slot. Stiekem hoopt men in december de scholen opnieuw te kunnen openen. Toch zitten we als stichting niet stil en proberen we, waar mogelijk de gevraagde helpende hand te reiken in het belang van de kansarme schoolkinderen in de regio Baddegama. Zo heeft de directeur van de Dhammawasa school in Nakiyadeniya bij Galle, via onze contacten ter plaatse laten weten dringend behoefte te voelen om de schoolwaterput uit te diepen. De school telt ruim 600 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. De directeur heeft aangegeven dat die nieuwe watervoorziening, zeker gezien de sanitaire voorschriften rondom COVID-19, een heel urgent probleem is voor de school. Er zijn helaas geen financiële middelen voorhanden om dat uit eigen schoolbudget te bekostigen. Volgens het schoolhoofd ter plekke is hiermee namelijk een bedrag van € 2100,- gemoeid. Bij het vernemen van dat acute probleem heeft ons bestuur niet geaarzeld het vereiste bedrag beschikbaar te stellen en el met onmiddellijke ingang, zodat vóór heropening van het schoolleven de nieuwe uitgediepte scholwaterput in gebruik kan worden genomen.  Onze hulp kan derhalve misschien veel toekomstig COVID-19 kinderleed voorkomen. Ons geld is inmiddels in  Sri Lanka aangekomen en zoals u op bijgaande foto’s kunt zien, heeft men er geen gras over laten groeien en is men meteen in actie gekomen om het karwei te klaren.