Reisverslag secretaris mei 2023

In mei 2023 bracht onze secretaris met zijn partner een bezoek aan Sri Lanka. Dit nadat het bezoek een aantal keren uitgesteld moest worden vanwege Covid-19 en de economische/politieke situatie in het land. Hieronder kunt u de stand van zaken per project terug lezen. Daarnaast zijn er een aantal foto’s bijgevoegd.

Bezoek aan de Nursery School

Locatie van de school: 6°09’24.3″N 80°11’04.1″E

Op 16 mei 2023 heb ik in de ochtend samen met mijn partner een bezoek gebracht aan de Nursery School in Baddegama. Bij aankomst op de school stond Gunarathana mij samen met Thilak (conciërge) en Rashin (nieuwe directrice en tevens onze contactpersoon het afgelopen jaar) op te wachten. Het was een ontvangst zoals in Sri Lanka gebruikelijk. Door twee kinderen werd een bloemenslinger overhandigd. Vervolgens werden we door Gunarathana rondgeleid over het terrein en de klaslokalen.

Het terrein is prima op orde en de gebouwen lijken ook in een prima staat te verkeren. De speeltoestellen zijn allen nog bruikbaar. Ik verwacht wel dat eind dit jaar weer wat klein onderhoud (schilderwerk) nodig is. Op dit moment telt het schooltje c.a. 40 leerlingen (er waren 36 kinderen aanwezig). Deze zijn verspreid over drie klassen met elk twee leerkrachten/stagiaires.

Van het huidige leerkrachtenteam zijn nog twee oude krachten in dienst, de andere personeelsleden/stagiaires zijn nieuw. Daarnaast is Thilak de conciërge nog altijd aanwezig, wel voor minder uren. De andere uren vult hij in op Senehasa. 

In elk leslokaal dat in gebruik is was actueel lesmateriaal aanwezig en ook knutselwerken van kinderen uit 2023. Vervolgens werd de complete boekhouding: alle salarisoverzichten en bonnetjes in het kasboek van de afgelopen jaren aangeboden ter controle en hebben we deze steeksproefsgewijs doorgenomen. 

Aangegeven werd dat er minder leerlingen zijn door Covid-19 en de daaropvolgende politieke/economische crisis. Dit heeft geleid tot hoge brandstofkosten (daar heeft Sri Lanka nog altijd last van, merkten ook wij). Dit maakte dat ouders ervoor kozen om kinderen naar scholen dichterbij huis te brengen. Daarbij speelt ook het risico op besmetting/ziekte mee, zodat kinderen snel van school gehaald konden worden. Guna gaf aan dat er meer Nursery scholen zijn opgericht in de Covid-19 periode, waar volgens hem wel de kwaliteitsstandaard lager is dan de Van der Looij School. Omdat deze dichterbij liggen, kozen ouders ervoor hun kinderen naar die school te brengen.

Ons is inderdaad ook opgevallen dat er veel nieuwe nursery scholen in Baddegama en omgeving zijn opgericht. We telden er op z’n minst 7. Vervolgens heb ik Rashin nog een aantal vragen gesteld en ook zij gaf aan het jammer te vinden dat er nu zo weinig leerlingen op de school zijn en dat ze het graag anders zou zien.

Rashin vertelde dat de ouderbijdrage wordt ingezet voor het schooluniform, schoolboeken en een stukje salaris van de leerkrachten. Ten tijde van bijzonderheden (ceremonies) dragen ouders gemakkelijker bij dan de andere maanden. Rashin (en voorheen Guna) gaven aan te hopen dat het aantal leerlingen einde van dit jaar weer toeneemt als de crisis minder is en ouders weer willen en kunnen betalen voor vervoer.

Senehasa

Locatie Senehasa: https://goo.gl/maps/ZjanPijVYpqSLtsY7

Senehasa zag eruit als een paradijs, rijkelijk groen en goed onderhouden. Er liep daar ook personeel rond. Uit navraag bleek dat dit ook trainees vanuit de overheid zijn die hun stage lopen bij Senehasa en vervolgens aan het werk kunnen in bijvoorbeeld Korea/Dubai enz. om meer ervaring op te doen en geld te verdienen. In de hoop dat ze dit mee terug nemen naar Sri Lanka om daar weer verder hun toekomst op te bouwen. De ouderen waren vriendelijk zoals gewoon en drie van hun kenden we nog van 10 jaar geleden.

Een dag op pad met Kavini en Kumara

Bembada Primary School, Dhammawasa school (hier werkt Kavini nu) Annikanda School Deniyaya

Om stipt 6 uur ’s ochtends werden we door Kavini en Kumara opgehaald bij ons hotel in Hikkaduwa. We maakten kort kennis en stapten gelijk in de auto want we hadden een lange dag voor de boeg. Als eerste gingen we op pad naar de Bembada Primary school.

Bembada Primary school

Locatie: https://goo.gl/maps/dVdP4kCSvGHQwdYA8

We werden door de gehele school (kinderen, leerkrachten en een aantal ouders) opgewacht. Er stond zelfs een heuse schutterij/tamboerkorps van kinderen voor ons klaar om ons het terrein op te begeleiden. Ook hier werden we ontvangen op z’n Sri Lankaans met een bloemenslinger en veel bloemen van de kinderen. 

We hebben het door ons gedoneerde klaslokaal bezocht en bekeken, het zag er prima uit, maar mag wel weer eens geverfd worden. Daarnaast was er een probleempje met de dakafwerking. Dit hebben we gelijk ter plekke laten repareren. In het klaslokaal werden vervolgens diverse toespraken gehouden, ik was spontaan ook aan de beurt. (tip voor iedereen de volgende keer, houdt er rekening mee) en optredens van de kinderen. We namen ook een boekje in ontvangst.

Hierna hebben we nog de andere klaslokalen bekeken en konden we zien hoe de kinderen de gezonde maaltijd/drank krijgen die we nu doneren. Deze maaltijddrank (warme spinazie die dag) was erg lekker. Er werd uitgelegd dat veel kinderen geen eten/ontbijt vanuit thuis meekrijgen omdat ouders dat niet kunnen betalen en dat kinderen nu wel naar school komen omdat ze daar iets te eten krijgen. Kavini en Kumara vertelden dat ze persoonlijk erop toe zien dat het geld wordt besteed volgens de afspraken.

Ook op deze school zijn er veel personele wisselingen geweest vertelde Kavini. Van voor haar vertrek zijn er nog 2 leerkrachten over de rest is gewisseld.

We hebben vervolgens nog gesproken met een aantal leraressen, kregen uiteraard nog iets te eten aangeboden. Tot slot hebben wij alle kinderen nog een traktatie aangeboden en zijn vervolgens weer op pad gegaan richting de volgende school.

Dhammawasa school 

Locatie: https://goo.gl/maps/PnkKPXEGNxg5GFwN7

Stijl gelegen op een berg, na een rit door de plantages heen kwamen we aan op de werklocatie van Kavini. Bij deze school hebben we een waterput vanuit de stichting gerealiseerd. Ook hier stond de hele school ons op te wachten, er zijn een paar honderd leerlingen. Dit is een overheidsschool. Vervolgens werden er wederom een aantal toespraken gehouden (ik heb wederom mijn best gedaan met een spontane toespraak). Vervolgens kregen we uitleg over het gehele bouwproces en vertelde Kumara (de man van Kavini) hoe ingewikkeld de aanlag was en hoe vaak hij is gaan kijken. Ze kunnen nu goed vooruit met de waterput en hebben ook de iets lagergelegen primary school er mee kunnen helpen, zodat beide scholen nu water hebben. De school ziet er goed uit, leslokalen zijn standaard Sri Lankaans. Wel is het sportterrein een uitdaging door de vele rotsen en het ontbreken van sportmaterialen. Ze gaven ook aan dat voor het aantal leerlingen het sportterrein te klein is en ze vaker moeten uitwijken naar de openbare weg.

Op de school zitten veel leerlingen uit de plantages en Kavini gaf aan hier met plezier les te geven, vooral ook in het Engels zodat de kinderen een betere toekomstkans hebben.

Annikanda School Deniyaya

Locatie: https://goo.gl/maps/64wfoJKLyY5PXv77A

Na een lange autorit kwamen we vervolgens aan tussen de theeplantages in Deniyaya. Ondertussen waren er al veel telefoontjes gepleegd, hoe laat we aan kwamen, waar we bleven, of we er bijna waren enzovoorts. Ook hier stond ons veel publiek op te wachten: leerlingen, leerkrachten, Father Lasanthe uit Galle, de lokale priester, een cameraploeg en het personeel van Caritas Galle/Deniyaya. 

De Annikanda school is een school met voornamelijk Tamil leerlingen, waarbij de ouders op de plantages werken. Er zijn meer dan 500 leerlingen, die vandaag allemaal langer ‘mochten’ blijven omdat we iets later waren (de scholen zijn normaal om 12:30 uur uit), maar ze hadden er plezier in. 

Ook hier werden diverse toespraken gehouden, het belang van ons voedselproject uitgelegd en vooral wat daarmee werd bereikt. Ook hier namelijk dat kinderen naar school kwamen omdat ze iets te eten krijgen en ouders dat zelf niet kunnen verzorgen. Er werd een dringend beroep op ons gedaan om het project te verlengen. Ook hier werden diverse optredens verzorgd en zelfs een toespraak van een van de kinderen in het Engels om ons te bedanken en het belang van het project uit te leggen. Vervolgens zijn we nog even kort over het schoolterrein heengelopen. Ook dit ziet er naar Sri Lankaanse standaarden prima uit.

Tot slot hebben we nog het kantoor van Caritas in Deniyaya bezocht. We kregen uitleg over hun diverse projecten, waarbij werd aangegeven dat veel projecten zijn gestopt of aflopen omdat de financiële middelen vanuit Europa niet worden verlengd of maar incidenteel zijn.

Father Lasantha gaf nog aan dat de Bisschop in Galle mij graag weer wilde ontmoeten. Ik gaf aan dat te gaan proberen, maar dat lastig in de planning zat. De opties die ik had, kon hij niet en omgekeerd. Uiteindelijk is dat niet meer gelukt, maar hebben we wel op andere manieren contact gehad.

Robs Garden

Locatie: https://goo.gl/maps/m1SiRqG3qqpAS9t2A (daarna links op de splitsing)

Samen met Guna brachten we een bezoek aan Robs Garden, ook hier een groene oase van van de vele scala aan groenten en fruit. Er was ook iemand aan het werk op de locatie. Op dit moment bouwen ze een nieuw kippenren voor 150 kippen. De bedoeling is dat deze begin juni in gebruik genomen kan worden. Guna gaf aan dat ze de producten gebruiken voor Senehasa en andere locaties en een deel ook wordt verkocht. Soms worden er ook lessen gegeven gaf Guna aan. De gebouwen zagen er in elk geval prima uit.

Lotus Hill

Locatie: https://goo.gl/maps/KvXMeSprJaKuZJRM7

Deze locatie met gehandicapte jongens is tip-top op orde. Er verblijven nu 26 jongeren. Het project wordt gesteund door Zwitsers en is voorheen opgezet door de Finnen. Het management wordt in de praktijk uitgoefend door Shanta (namens Guna). Er wordt ook lesgegeven. De kinderen zagen er gezond uit en de docenten legden ons van alles uit. Het was duidelijk dat hier goed en voldoende aandacht wordt besteed om de boel op orde te houden. Ook hier hebben ze een kleine “garden” maar Guna gaf aan dat deze weinig opleverde vanwege de ligging. Kumari (hoofd docent/verpleger bij Lotus Hill) heeft volgens mij in het verleden en ook nu nog soms diensten verleend op de Nursery School. Ze werkt nu al 6 jaar bij Lotus Hill en kwam heel bekwaam over.

Stand van zaken andere projecten:

  • Senehasa: Nederlandse stichting heeft steun nu afgebouwd in een vertraagd stadium dan eerder gepland i.v.m. Covid-19.
  • Lotus Home is overgedragen aan de overheid omdat het te ver van Baddegamma is gelegen en nu goed op orde is. Guna/Shanta gaan hier soms wel nog langs.
  • Sambodhi wordt deels door de overheid bekostigd. Daar is nu opnieuw het dak stuk. Dat is blijkbaar toen slecht gemaakt.

Robbert Dautzenberg

4 juni 2023