Reisverslag van onze voorzitter

Geregeld brengen bestuursleden van onze 9-koppige stichting een bezoek aan onze projecten in Sri Lanka, met de intentie te bekijken of de projecten floreren en het geld van de donateurs/sponsors ook goed wordt besteed. We vinden dat en must, want een ANBI-stichting als de onze, probeert zo mogelijk 100% van de ingebrachte gelden over te sluizen naar de hulpbehoevende naasten in Sri Lanka, zoals dit ook in onze statuten is vastgelegd. We  vragen  van onze vertegenwoordigers in Sri Lanka daarom altijd om financiële verantwoording af te leggen over de bestede gelden. Voor de goede orde: de reizende bestuursleden maken hun reis naar Sri Lanka uiteraard  op eigen kosten. Dat ligt ook zo verankerd in onze besluitenlijst.  Als voorzitter nam ik de gelegenheid te baat om zulk bezoek begin januari 2024 te brengen. Ik zal de bezochte projecten, in volgorde van bezoeken, even onder de loep nemen.

Sri Dhammawasa Maha School, Vidyalaya in Galle.

Het is een juniorschool met ruim 500 leerlingen. Op deze school hebben we een nieuwe watervoorziening laten aanbrengen, zodat het drinken en handenwassen er op een hygiënisch verantwoorde manier kan plaatsvinden. Je ziet dat de mensen daarbij ook zelf met je meedenken. De schooldirectie liet ons namelijk zien dat het ingebrachte geld van onze kant, tevens  voldoende bleek om de waterleiding  door te trekken naar de aangrenzende nursery-school, zodat ook die 50 kleuters ervan mee konden profiteren! De gemaakte kosten waren netjes met rekeningen in kaart gebracht en door ons als een perfecte gang van zaken gekwalificeerd. Het schoolhoofd kaartte bij ons bezoek  een nieuw bouwkundig probleem aan: het dak van het biologielokaal was lek! Men had voor reparatie al aangeklopt bij de gemeente Galle, maar daar kreeg men nul op het rekest, omdat er gewoon door de ellendige economische situatie waarin Sri Lanka zich momenteel bevindt, GEEN GELD voor was! Navraag leerde ons dat er een bedrag van omgerekend dik € 2000,- mee gepaard ging om dat dak te repareren. We gingen het lokaal samen bekijken en zagen de waterravage. Onmogelijk om daar nog langer les te kunnen geven. Ik kon het schoolhoofd echter mededelen dat we daar in de persoon van Miet Rademacher-Schwanen (weduwe van ons overleden bestuurslid Dré Rademacher) een sponsor voor hadden gevonden. Wat waren ze blij dat verlossende geluid te mogen vernemen. Het geld wordt nu spoedig overgemaakt en hopelijk kunnen de lessen daar dan weer worden hervat.

Waththahena Nusery School,  Nakiyadeniya, Galle

Een kleinschalig, 15 kinderen tellend schooltje in het berglandschap rond Galle gelegen en gevestigd te midden van theeplantages. Je kunt er niet met normaal vervoer komen. De toevoerweg over 5 km lengte is bezaaid met onpeilbare kuilen en diepe karrensporen, die na elke tropische bui vol water staan. Met een pittige tuktuk redden we het en de ontvangst was er allerhartelijkst en in haar eenvoud ook ontwapenend. Het schoolhoofd bood ons reisgezelschap van vier personen, namelijk een opengemaakte kokosnoot aan om via een daarin gestoken rietje onze dorst te kunnen lessen. Dit idyllisch gelegen, eenvoudige schooltje had via onze contactpersonen ter plekke (lerares Kavini en haar man Kumara) bij onze stichting een vraag gedeponeerd om het ‘uitgeleefde’ speeltuintje van een facelift te voorzien en tevens het terreintje er om heen te mogen egaliseren. Geraamde Kosten ca. € 700,-. Bittere noodzaak vonden mijn reisgenoten en ikzelf bij het zien van het speeltuintje. Ook hier konden we een blijde boodschap brengen en mededelen, dat we in de personen van Indra Bertrand en Tim Jaspers plus een injectie van de werknemer van Indra (Advocaten Familie en Erfrecht, Elsloo), sponsors gevonden hadden om dit karwei te klaren. Het geld zal spoedig die kant opgaan en de school zorgt via onze contactpersonen Kavini en Kumara voor de financiële verantwoording naar onze stichting na afloop van de klus.

Free Nursery Dutch van der Looij School, Baddegama

Dit is het schooltje en de plaats waar de oorsprong van onze stichting ligt. Het schooltje wordt vanaf de oprichting in 1986 gerund door de boeddhistische monnik Gunarathana, die daarvoor met onze pionier pater Harrie van der Looij de basis legde. Het schooltje telt, na de COVID 19 periode, nog 30 leerlingen. Van oorsprong is dit een schooltje voor kansarme kinderen, waarvan de ouders niet of nauwelijks geld kunnen spenderen om de verlangde schoolbijdrage en het schooluniformpje  te kunnen betalen. Onze stichting zorgt met een structurele financiële jaarlijkse donatie dat het schooltje kan blijven draaien. Het kasboek met de verantwoording en bewijsstukken van de gedane uitgaven komt elke maand digitaal naar ons secretariaat. We kunnen het kasboek met de bewijsstukken hier van elke jaargang nog eens inzien. Dat doen we en zo ver we dat kunnen beoordelen, vinden we dit oké. We lieten hier ook een foto achter van ons overleden bestuurslid Dré Rademacher. Hij had in de jaren van zijn bestuurslidmaatschap een zwak voor dit schooltje en zijn schoolbevolking gekregen. Die foto zal nu een vaste plek in het schoolgebouw krijgen, waardoor zijn band met het schooltje en het plaatsje Baddegama blijft voortbestaan.

Robs Garden in Baddegama

Deze kleinschalige boerderij met een groot vrijwilligershuis, bedoeld om jonge agrariërs het vak te leren, blijft een pareltje in een paradijselijke rustige en groene oase. Robs Garden is tevens gebouwd met de intentie onze projecten op termijn selfsupporting te maken. Zo worden er thans bananen, kaneel, ananas en groenten geteeld en is er een kippenren met ruim 100 kippen. Onlangs is er ook een nieuw project door Max Imandt (oud-leerling van Porta Mosana Maastricht en als scholier tijdens zijn maatschappelijke stage op onze projecten in Baddegama actief) opgestart, waarbij 6 enkel- en meervoudig gehandicapte meisjes er permanent verblijven. Het schijnt een schot in de roos te zijn, want intussen is er een wachtlijst van 18 meiden ontstaan, die ook graag een knus plekje in Robs Garden zouden willen verwerven. Dat kan natuurlijk niet binnen de huidige setting. Reden voor monnik Gunarathana en zijn trouwe secondant Shantha om onze stichting te vragen om samen met Max Imandt en   zijn voormalige lerares Tiny Maas uit Mechelen (waarmee hij zijn stage in Sri Lanka afwerkte), actie te ondernemen om gebouwuitbreiding ter plekke te verwezenlijken. Een eerste oriënterend gesprek tussen beide partijen heeft reeds plaatsgevonden en als er nieuwe ontwikkelingen op dit terrein te melden zijn, komen we daar zeker nog op terug. Voorlopig zijn we optimistisch en verguld met de huidige stand van zaken op Robs Garden.

Bembada-school Yatalamatta

Dit schooltje met 70 leerlingen in theeplukkersgebied en vooral Tamil-kinderen herbergend, kwam vier jaren geleden op ons pad. Het schooltje werd toen geteisterd door een grote overstroming en lag er schrijnend bij. Alles leek verloren en een rampscenario lag in het verschiet. De mensen gingen er echter niet bij de pakken neerzitten en vroegen onze stichting daarbij te helpen. Dat deden we. We begonnen eerst op voorspraak van de schoolarts met het aanbieden van een zogenaamd papproject, waarin de kinderen een kalk- en vitaminerijke papdrank dagelijks kregen voorgeschoteld. Naderhand kwam de concrete vraag om er een multifunctioneel gebouw neer te zetten op een verhoogd stuk van het perceel zodat een overstroming niet opnieuw roet in het eten kon strooien. Kosten € 10.000,-. Dat hebben we gedaan en ik moet zeggen dat mijn hart juichte van opwinding toen ik er dit jaar arriveerde! Het schoolterrein zag er netjes uit, de toiletten en lokalen hadden een metamorfose ondergaan en het door onze stichting  bekostigde multifunctionele gebouw lag er prachtig bij en werd volgens de schoolleiding intensief gebruikt voor allerlei schoolactiviteiten, ouderavonden en zelfs bijeenkomsten van  dorpsverenigingen. Ook hier geen problemen ontdekt ten aanzien van de gevoerde boekhouding. Onze donateurs kunnen echt gerust zijn en het zou fantastisch zijn als ze eens in levende lijve konden aanschouwen wat er met hun bijdrage allemaal gebeurd is!

Anninkandaschool Deniyaya

Deze school met ruim 400 leerlingen zit pas sinds vorig jaar in onze portefeuille. We werden toen door de bisschop van Galle, die de regie voert over Caritas Sri Lanka, benaderd om deze school de helpende hand te reiken en de schoolkinderen elke schooldag een gezonde lunch aan te bieden. Blijkbaar dé trekpleister om kinderen naar school te lokken. Kosten op jaarbasis € 6000,-.

We brachten er een bezoek omdat het ‘proefjaar’ voor onze stichting erop zat en we ons wilden laten informeren hoe dat lunchgebeuren precies werkt en hoe e.e.a. financieel verantwoord wordt. Helaas heeft ons onderzoek nog niet het gewenste beeld opgeleverd en wachten we nu op meer beloofde  informatie vanuit Deniyaya. Daarna gaan we ons beraden over eventuele vervolgstappen.

Resumerend: Het was een indrukwekkend bezoek aan onze projecten, waarbij het echt goed deed te zien wat wij ‘eerstelanders’ voor mensen van veraf, die het heel wat moeilijker hebben, kunnen betekenen. Ik hoop met mijn verslag een beetje van dat gevoel te hebben kunnen overbrengen. Ik wil vooral al onze sponsoren, donateurs en vrijwilligers bedanken die daaraan hun steentje hebben bijgedragen om dit allemaal mogelijk te maken!

Leo Jaspers, voorzitter

‘Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka’,  Mechelen