Werkzaamheden nieuwe adoptieschool in Yatalamata gestart!

Begin 2020 zijn de werkzaamheden bij onze nieuwe adoptieschool in Yatalamata gestart. Hieronder een kort foto-impressie. We hebben intussen het eerste part van het benodigde bedrag, zijnde € 5000,- overgemaakt. Half november 2019 is men gestart met de werkzaamheden en wij gaan als stichting aan de slag om het resterende bouwbedrag bij elkaar te krijgen. Wilt u ook meehelpen? Steun dan onze kleding- en frituurvetinzamelingsactie of meld u aan als donateur. We houden u via onze website op de hoogte van de vorderingen!