Bembada primary school

In mei 2018 heeft onze stichting besloten om de Bembada Primary school in Yatalamata te adopteren. We zijn daarbij direct gestart met het verlenen van noodhulp en een basismaaltijd (glas melk en bordje rijst) voor alle leerlingen. Samen met het schoolbestuur gaan we de komende periode werken aan een verbeterplan voor de school.

Begin maart 2018 ontving onze stichting een brief met een noodkreet van de directeur van de Bembada primary school in Yatalamata. Een plaatsje dat landinwaarts ca. 25 km ten noordoosten van Galle ligt. Het schooltje met 80 leerlingen (van  6 tot 12 jaar oud) en een kleuterklas van nog eens 15 kinderen tussen 3 en 6 jaar oud, werd eind mei 2017 zwaar getroffen door een grote overstroming van de daar stromende rivier. Het kantoortje, de 5 klaslokalen, de toiletten en de speelplaats kwamen helemaal onder water te staan. De schade was  enorm, Schoolbenodigdheden waren onbruikbaar geworden en het lesgeven was onmogelijk. De regering en bevriende scholen uit de omgeving, waaronder ook onze eigen Dutch van Der Looij School  schoten te hulp om de school weer aan de praat te krijgen. De regering  liet een noodlokaal op een hoger plateau (om nieuwe wateroverlast te voorkomen!) aanleggen. Onze adoptieschool stak de helpende hand toe met het aanreiken van nieuwe boeken, pennen en andere schoolbenodigdheden. In zijn noodbrief vroeg de hoofdonderwijzer van de school onze stichting om ook de financiële hand te reiken om verdere droomwensen’ in vervulling’ te doen gaan.

De school is in Europese termen gelegen in de ‘middle of nowhere’ , langs een kilometers lang onverhard pad, waar her en der een hutje/huisje ligt. De speelplaats is nog steeds overspoeld met water en de klaslokalen zijn door overstromingen ernstig aangetast. Aan de achterkant van de speelplaats op een verhoogd plateau (ca. 2 m. om waterschade in de toekomst te voorkomen) stond een door de overheid gecreëerd noodlokaal in de vorm van een veredelde veldschuur. In die hoge “veldschuur, waren drie klaslokalen ondergebracht, waarbij flinterdunne scheidingswanden voor de afbakening zorgden. Tussen die scheidingswanden en het dak was alles open. Iedereen kon dus meeleven met het wel en wee van de ander. Enige vorm van ‘klasse-privacy’ is onmogelijk. De toiletfaciliteiten zijn zeer primitief en niet hygiënisch.

De school is elf jaar geleden opgestart met 6 leerlingen. De school geeft voornamelijk les aan kinderen van Tamil- en Singalese huize. Vooral die Tamilkinderen hebben het bepaald niet gemakkelijk. Hun ouders zijn werkzaam op de theeplantages en door de overstroming van vorig jaar was de hele theeoogst naar de knoppen, moesten de oude theestruiken worden gerooid en nieuwe worden geplant. Dat betekende voor de werkende ouders en hun kinderen dat er gewoon te weinig of zelfs geen spreekwoordelijk brood op de plank kwam! En als die kinderen dan ook nog eens 3 km richting school moeten lopen en over bij regenval haast ondoorwaadbare plekken moeten laveren, ligt schoolverzuim continu op de loer.

Als basisprioriteit werd het opkrikken van het voedingsniveau van de kinderen, genoemd. Hiermee zijn wij dan ook per direct gestart. Het verlanglijstje zag er verder als volgt uit:

  • Het bouwen van een klaslokaal met toiletten op het nog vrijliggende verhoogde plateau.
  • Materialen om het schoolterrein te kunnen onderhouden zoals schoffels, kruiwagens, harken, messen en waterslangen. Dit karwei wil hij bij toerbeurt en op geregelde tijden door de ouders laten klaren.
  • White boards voor alle 5 klassen
  • 1 laptop
  • 25 plastic stoelen
  • Muziekinstrumentjes

Namens Sander Hanssen van DUROI, accountants, belastingadviseurs & IT-adviseurs mochten we alvast 2 (gebruikte, maar geüpdate)  laptops aan de directeur van de school en zijn assistente overhandigen. Blij dat ze ermee waren!

Op 26 mei hebben we met ons bestuur de beslissing genomen om binnen het kader van het financieel mogelijke, de school gefaseerd te gaan helpen. We beginnen inderdaad met het verschaffen van geld om dat glas melk met kommetje rijst dagelijks aan de kinderen te kunnen uitreiken. Ondertussen gaan we activiteiten ontplooien om ook aan de andere onderdelen van de wensenlijst invulling te geven. Iedere bijdrage, hoe klein of groot ook, is derhalve erg welkom!