Senehasa Senior Home

Door zorgorganisatie Sevagram werd naar aanleiding van de tsunami-ramp het idee geopperd om “iets” te gaan doen voor ouderen die getroffen waren door de tsunami-ramp. Door de directie van Sevagram werd een tsunami werkgroep samengesteld.  Op verzoek van deze Sevagram tsunami werkgroep hebben ook 2 leden van onze stichting zitting genomen in deze werkgroep. Een en ander heeft geresulteerd in een plan om nabij Baddegama (Galle) een bejaardentehuis te bouwen voor thuisloze arme ouderen.

Deze ouderen hebben als gevolg van de tsunami geen familie meer die hun kan opvangen. Het bejaardentehuis zal plaats gaan bieden aan 40 vaste bewoners alsmede aan 40 extra dagopvangplaatsen.  Tevens werkt de werkgroep aan plannen om jonge vrouwen uit de omgeving van Baddegama een gedegen zorgopleiding te geven. Om dit project te financieren zijn er sponsoracties in voorbereiding.  Zodra dit mogelijk is zullen de acties bekend worden gemaakt. 

Financieel is stichting Senehasa verantwoordelijk voor dit project. De “Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka” ondersteunt Senehasa middels hun opgedane kennis en organisatiestructuur ter plaatse.  Tevens stelt de stichting de door de Fam. SAMITHA uit BADDEGAMA gedoneerde grond ten behoeve van dit project ter beschikking aan Senehasa. zie de site: www.senehasa.nl