Van der Looij Dutch School

KANSEN BIEDEN AAN STRAATARME KINDEREN

Ruim 360 kinderen uit arme gezinnen bezoeken de kleuter- en basisschool in Baddegama. De school is volledig afhankelijk van financiële steun van de stichting. De school zorgt niet alleen voor opvang van de kinderen waarvan de ouders (voor zeer weinig geld) werken of voor kinderen uit een-ouder gezinnen. De kinderen krijgen ook eten en iedere dag een glas melk. Het mag duidelijk zijn dat deze school de kinderen kansen voor de toekomst biedt, vooral ook omdat de school een beroepsopleidende leerweg biedt.De stichting stelt zich binnen het schoolproject de volgende streefdoelen:

Financiële bijstand (€ 7.500,- op jaarbasis) en morele ondersteuning van de school voor 3 t/m 7 jarigen in Baddegama.

Het treffen van voorzieningen voor gehandicapte kinderen.(Lotus Home en Sambodihuis).

Het verstrekken van maaltijden aan de leerlingen.

Het aanbieden van een beroepsopleidende leerweg.

Het aanleren van sociale en maatschappelijke vaardigheden.

Het onderhouden van het schoolgebouw en de speelplek voor de kinderen